2015. február 1., vasárnap

Kálvária-domb

A kálvária-domb a győri vallási élet egyik legfontosabb helyszíne. Minden győri és sok turista ismeri, nem mindennapi történetét azonban sokkal kevesebben. A domb természetes képződmény, a három győri parti dűne egyike (másik a káptalan domb, a harmadikat már elhordták, az egykori Vagongyár és Szeszgyár közötti volt). Az ókor óta kultikus helyszín. Kelták, majd a Rómaiak temetkezési helye volt. XII-XIII. sz.-ban itt épült Szent Adalbert préposti templom és káptalani székház. A prépostság valamennyi épülete a török hódoltság idején elpusztult. Győr katonai hatósága itt állíttatta fel a bitót és a szégyenoszlopot az egykori egyházi épületek köveiből. Ekkor a közrendűek és katonák kivégzőhelye volt. A győri jezsuiták vezetésével 1714-1725 között épült a Wittwer Márton (Martin Wittwer) tervezte most látható építmény és a kápolnák.